Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Κατοχύρωση και ανανέωση Domain .eu για επιχειρήσεις και κατοίκους Μ. Βρετανίας, μετά το BREXIT

Published in Domains
Rate this item
(1 Vote)
Το BREXIT, έφερε τα πάνω-κάτω, όχι μόνο σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο, αλλά και στις κατοχυρώσεις domains .eu! Δείτε αναλυτικά, τι ισχύει με τα domains .eu, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία.

1. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/517, από τις 19 Οκτωβρίου 2019 τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν δικαίωμα κατοχύρωσης και ανανέωσης Domain .eu:

(i) πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

(ii) φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι κάτοικος κράτους μέλους.

(iii) επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη και έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(iv) οργανισμός που είναι εγκατεστημένος και έχει έδρα στηνΕυρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου κάθε χώρας.

Επιχειρήσεις και οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι στην ΕΕ και στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για κατοχύρωση domain καταλήξεων .eu και εάν έχουν ήδη κατοχυρωμένο domain .eu, δεν επιτρέπεται η ανανέωση του!

 2.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ DOMAIN

Ως αποτέλεσμα της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου, κάθε κάτοχος Domain που δεν πληροί πλέον τα γενικά κριτήρια σύμφωνα με τα παραπάνω, το μητρώο έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτό το Domain με δική του πρωτοβουλία και χωρίς την άδεια του παρόντα κάτοχου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μπορεί να εξακολουθείτε να πληροίτε τα κριτήρια  εάν έχετε έδρα, τα κεντρικά γραφεία ή την κύρια έδρα της επιχείρησής σας εντός της ΕΕ / ΕΟΧ, είστε εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ / ΕΟΧ ή είστε φυσικό πρόσωπο που διαμένει στην ΕΕ / ΕΟΧ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το μητρώο ονομάτων χώρου .eu (EURid) έχουν επιβεβαιώσει πως οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατηρήσουν τις διευθύνσεις τους .eu. Εάν είστε πολίτης της ΕΕ που ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχετε δηλώσει ένα όνομα τομέα .eu, συζητήστε με τον καταχωρητή σας εάν θα χρειαστεί να προσκομίσετε απόδειξη καταλληλότητας.

 Εάν δεν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας

Την 1η Ιανουαρίου 2021, οποιοδήποτε μητρώο στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να πληροί τα παραπάνω κριτήρια θα ανακαλέσει όλα τα domain .eu που έχει κατοχυρωμένα. Ενα Domain Name που αποσύρεται δεν λειτουργεί πλέον και δεν μπορεί να υποστηρίζει υπηρεσίες όπως ιστότοποι ή email.

Τα αποσυρμένα ονόματα τομέα δεν θα είναι διαθέσιμα σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για περαιτέρω 12 μήνες. Την 1η Ιανουαρίου 2022, όλα τα αποσυρμένα ονόματα τομέα θα καταστούν διαθέσιμα για εγγραφή από άλλα πρόσωπα.

Read 93 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Διαβάστε ακόμη

Ρωτήστε μας!