Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Πως να προσθέσω έναν απλό HTML5 Player για το ραδιόφωνό μου

Published in Radio Streaming
Rate this item
(0 votes)
Μπορείτε απλώς χρησιμοποιώντας το audio tag που υποστηρίζεται στους περισσότερους desktop και mobile browser να προσθέσετε έναν απλό HTML5 player στη σελίδα σας. Στο παρακάτω κώδικα αλλάξτε την IP και το PORT με αυτά που αντιστοιχούν στο σταθμό σας.

<audio src="http://IP:PORT/stream/" id="audio" controls preload autoplay="autoplay" ></audio>


Για να βρείτε την IP και τη PORT παρακαλούμε συνδεθείτε στο centovacast και ανατρέξτε στην επιλογή Quick LInks του μενού.

Τα στοιχεία που χρειάζεστε αναγράφονται ως: 

  • Server hostname: IP διεύθυνση π.χ 148.251.179.121
  • Server port: 4-5ψήφιο νούμερο π.χ 8000
Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

<audio src="http://148.251.179.121:8000/stream/" id="audio" controls preload autoplay="autoplay" ></audio>


Ο κώδικας αυτός θα πρέπει να προστεθεί στο σημείο της ιστοσελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ο Player.

Μη αυτόματη εκκίνηση του player

Αν θέλετε να μη παίζει αυτόματα με τη φόρτωση πρέπει να αφαιρέσετε το autoplay="autoplay" οπότε ο κώδικας διαμορφώνεται ως εξής:

<audio src="http://148.251.179.121:8000/stream/" id="audio" controls preload></audio>

Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες φορητές συσκευές δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία autoplay.

Read 109 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ρωτήστε μας!