Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Οι name servers είναι η αντιστοιχία του τηλεφωνικού καταλόγου στο Internet. Ένας name server διατηρεί έναν κατάλογο με domain names και τις αντίστοιχες IP διευθύνσεις. Οι πληροφορίες για τους name servers είναι καταχωρημένες στα εκάστοτε κεντρικά Μητρώα, ανάλογα με την κατάληξη του domain.

Published in Domains