Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Μπορείτε απλώς χρησιμοποιώντας το audio tag που υποστηρίζεται στους περισσότερους desktop και mobile browser να προσθέσετε έναν απλό HTML5 player στη σελίδα σας. Στο παρακάτω κώδικα αλλάξτε την IP και το PORT με αυτά που αντιστοιχούν στο σταθμό σας.

Published in Radio Streaming