Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Η διαδικασία μεταβίβασης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο τωρινός κάτοχος ενός ή πολλαπλών domain (φυσικό πρόσωπο ή εταιρία) επιθυμεί να μεταβιβάσει ένα/πολλαπλά domain σε κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Published in Domains