Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Στα διεθνή domains, η διαδικασία αλλαγής καταχωρητή, έχει μια σχετικά μεγαλύτερη "γραφειοκρατία", συγκρτικά με την αλλαγή καταχωρητή domains.gr που περιγράψαμε στον αντίστοιχο οδηγό αλλαγής καταχωρητή domain.gr. Παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την μεταφορά του domain σας, σε νέο συνεργάτη - καταχωρητή!

Published in Domains

Στα domains .gr, η διαδικασία αλλαγής καταχωρητή, είναι ομολογουμένως πολύ εύκολη, πολύ πιο απλή από τις αντίστοιχες διαδικασίες αλλαγής καταχωρητή σε διεθνείς καταλήξεις.

Published in Domains