Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Σε αυτό τον οδηγό χρήσης θα παραθέσουμε τους πιο συχνούς κανόνες που θα χρειαστεί να περάσετε στο htaccess αρχείο του Joomla σας! Προφανώς ο οδηγός δεν είναι πλήρης και σίγουρα υπάρχουν κι άλλα σενάρια που θα χρειαστείτε, ωστόσο έχουμε καταγράψει αυτά που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

Published in Joomla

Μπορείτε να αλλάξετε ή να ορίσετε την php version στο πακέτο φιλοξενίας σας, προσθέτοντας τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο .htaccess (αν δεν υπάρχει, δημιουργήστε το αρχείο στο φάκελο public_html ή σε οποιοδήποτε άλλο φάκελο θέλετε να εφαρμόσετε μια απο τις παρακάτω εκδόσεις: 

Σημείωση: εάν πρόκειται να δημιουργήσετε το αρχείο htaccess, μην αμελήσετε να βάλετε μια τελεία, ακριβώς πριν από τη λέξη htaccess.

Published in Web Hosting