Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Οι περισσότεροι καταχωρητές domains, παρέχουν τη δυνατότητα για κατοχυρώσεις domains, σε τρίτα πρόσωπα. Η διαδικασία είναι απλή και στους περισσότερους παρόχους, αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματα της παραγγελίας domain, ώσπου κατά τη διαδικασία, θα δείτε τη σχετική επιλογή κατοχύρωσης σε τρίτο πρόσωπο.

Published in Domains