Τηλέφωνο: +30.2310867230    E-mail: info @multihosting.gr

Σε αυτό τον οδηγό, θα μιλήσουμε για το Centova Cast και για τη δημοφιλή έως απαραίτητη λειτουργία του AutoDj. Ακόμη και Web Radio που μεταδίδουν δεδομένα από εξωτερική πηγή (πχ. ραδιοφωνικοί σταθμοί των FM), είναι σκόπιμο να έχουν ενεργοποιημένο τον AutoDj και πάντοτε έτοιμο, προκειμένου να αναλάβει να μεταδώσει δεδομένα, αν προκύψει ανάγκη. Για παράδειγμα, μπορεί ο AutoDj να αναλάβει "Δράση", σε μια περίπτωση διακοπής παροχής internet ή ρεύματος που καθιστούν αδύνατη τη μετάδοση δεδομένων από την εξωτερική πηγή.